Hình ảnh hoạt động

hinh-anh-hoat-dong

Thống kê truy cập

Today 6
Yesterday132
This week 781
Last week 1229
This month 2428
Last month 3510
All days 225925
Your IP3.237.71.23
Today2020-09-19
User Online 0
Guest Online 3

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 414 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Hòa Bình và Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình.
           Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình là một tổ chức xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. Mục đích hoạt động của Hội là hỗ trợ, giúp đỡ người tiêu dùng bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình khi tham gia giao dịch, mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

            Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được UBND tỉnh Hòa Bình giao thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước tại Quyết định số 863/ QĐ - UBND ngày 24/6/2013. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa bình; chịu sự quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của Sở Nội vụ và sự quản lý về lĩnh vực chuyên môn của Sở Công Thương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.


Một số nhiệm vụ, hoạt động chính của Hội:

1. Đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh, làm cho Hội thực sự là nơi thu thập thông tin, yên cầu và nguyện vọng của người tiêu dùng;

2. Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu. Tiếp nhận, hoà giải những khiếu nại của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ;

3. Đại diện người tiêu dùng tỉnh Hoà Bình tiến hành khiếu nại tới tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; tố cáo tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khởi kiện ra toà án khi được người tiêu dùng uỷ quyền; khởi kiện hoặc tự khởi kiện vì lợi ích công cộng;

4. Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ;

5. Khảo sát, thử nghiệm; công bố khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hoá dịch vụ do mình thực hiện; thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin cảnh báo của mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; lựa chọn các hình thức phù hợp để lấy ý kiến của người tiêu dùng bình chọn, đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của các cơ sở sản xuất kinh doanh;

6. Tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về những chủ trương, chính sách, phương hướng, kế họach và biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

7. Thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước liên quạn đến công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo qui định của Pháp luật;

8. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo qui định của Pháp luật; và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hoà Bình;

10. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan, với các hội quần chúng trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các nhà sản xuất kinh doanh chân chính trên cơ sở tôn chỉ, mục đích.

     - Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình khóa II( nhiệm kỳ 2011-2016) gồm có 33 người, trong đó:

 

               + Chủ tịch: Ông Phạm Hữu Chiến;

               + Phó Chủ tịch Thường trực: Ông Lê Toàn Sáu;

               + Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Ông Hoàng Đức Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.

               + Thư ký kiêm Chánh văn phòng: Ông Hoàng Trọng Hòa;


      THÔNG TIN LIÊN HỆ


       1.Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình   

   - Địa chỉ: 03 Hoàng Diệu, Phường Phương Lâm,Thành phố Hòa Bình
    - Điện thoại: 02183603262
    - Email: bvntd.hb@ gmail.com; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Wedsite: http://baovenguoitieudung.hoabinh.gov.vn

       2. Trung tâm Tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

   - Địa chỉ: 03 Hoàng Diệu, Phường Phương Lâm,Thành phố Hòa Bình
    - Điện thoại: 02183603262, 01644376868

 

HOCTAPBAC

Chào mừng Đại hội đảng bộ

tra cuu van ban copy

Tin tức mới nhất

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Tìm kiếm...

 

cttdt

2502201655710AMkntt1

danhbatuvan

4343434

 

 

Tin tức mới nhất (2)

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction