Hình ảnh hoạt động

hinh-anh-hoat-dong

Thống kê truy cập

Today 118
Yesterday133
This week 761
Last week 1229
This month 2408
Last month 3510
All days 225905
Your IP3.237.71.23
Today2020-09-18

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng hòm thư điện tử mới tại địa chỉ sau: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. thay cho địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có tên tiếng Anh viết tắt là VCCA.

Để thống nhất công tác thông tin liên lạc, trao đổi văn bản điện tử với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng hòm thư điện tử mới tại địa chỉ sau: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  thay cho địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan được biết, thuận tiện trong việc liên hệ và phối hợp công tác.

Nguồn: cục Quản lý cạnh tranh

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh-tổ chức Jica- sở Công thương Điện Biên, tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các tỉnh Tây Bắc.Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Hội thảo tập trung đánh giá những mặt mạnh và những điểm cần khắc phục trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tỉnh Tây Bắc. 

Ông Phạm Hữu Chiến, chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo, nêu bật một số kết quả hoạt động của Hội về công tác BVQLNTD tại địa phương; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới.

Tin và ảnh Hội BVQLNTD Hòa Bình

 

 

Bế mạc kỳ họp thứ 4- HĐND tỉnh khóa XVI:

Thông qua 16 Nghị quyết quan trọng về chế độ, chính sách và tăng cường quản lý các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 13/7 HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết gồm:

(1) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;(

2) Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

(3)Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình;

(4) Nghị quyết ban hành quy định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

(5) Nghị quyết về việc thông qua bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017 vào Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh;

(6) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh;

(7) Nghị quyết ban hành quy định mức trích (Tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

 (8) Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình; (9) Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 – 2020;

(10) Nghị quyết về việc thông qua Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020;

(11) Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình;

(12) Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

(13) Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

(14) Nghị quyết ban hành quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh;

(15) Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi cụ thể đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

 (16) Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017

(Nguồn: Trich từ Báo Hòa bình 14/72017)

         Bộ Công Thương ban hành các Quyết định triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020    Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg nêu trên, trên cơ sở ý kiến đóng góp, tiếp thu của các đơn vị liên quan, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản, cụ thể:

- Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình;

- Quyết định số 1729/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tiêu chí đánh giá các đề án triển khai Chương trình;

- Quyết định số 1730/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình.

Để tham gia triển khai Chương trình, các tổ chức, cơ quan cần lưu ý một số nội dung, cụ thể:

1. Đối với đề án do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ trì thực hiện và có phạm vi thực hiện từ 2 tỉnh, thành trở lên thì gửi thông tin, hồ sơ đề án tới Ban Quản lý chậm nhất trước 15 tháng 7 hàng năm để Ban Quản lý tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện các hoạt động thẩm định và phê duyệt.

2. Đối với các đề án do các sở, ban ngành ở địa phương và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ trì thực hiện và có phạm vi thực hiện trong 1 tỉnh, thành thì gửi thông tin, hồ sơ đề án tới Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các đề án, đồng thời, thực hiện các nội dung quy định tại khoản 11 Điều 2 của Quyết định số 1997/QĐ-TTg nêu trên nhằm hỗ trợ các bên tham gia thực hiện triển khai hoạt động tại địa phương.

Trường hợp cần thông tin chi tiết, xin liên hệ Ban Quản lý Chương trình theo địa chỉ: Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh. Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.22205022. Fax: 04.22205003. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ./.

Chi tiết xin truy cập tại: http://www.vca.gov.vn/chitietbvntd.aspx?ID=3632&Cate_ID=436

                                                    Nguồn: cụ quản lý cạnh tranh(Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

Căn cứ kế hoạch số 9701/KH – BCT ngày 12/10/2016 của Bộ Công thương về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017; Ngày 23 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; Đồng thời nêu cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng , các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.

            Trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, tổ chức tuyên truyền lưu động tại các huyện và thành phố; Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày quyền Người tiêu dùng Việt Nam tại các trụ sở cơ quan và doanh nghiệp, các đường phố chính ở thành phố Hòa Bình và các thị trấn huyện lỵ.  

            Ngày 15/3/2017 Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Hòa bình đã tổ chức mít tinh lớn để hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam với sự tham gia của 250 người. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự. Với chủ đề Ngày quyền của NTD Việt Nam năm 2017 “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn,  nâng cao văn hóa kinh doanh, tôn trọng quyền lợi và lắng nghe ý kiến NTD; làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin kịp thời, đầy đủ về hoạt động kinh doanh trá hình, những hành vi vi phạm để ngăn ngừa. Đồng thời, NTD hãy sử dụng quyền của mình một cách hiệu quả, nhận thức rõ trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của mình trong mua sắm và sử dụng hàng hóa, tẩy chay hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, không đảm bảo chất lượng., tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.

          Đại diện Hội bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Hòa bình đã phát biểu ý kiến biểu dương các doanh nghiệp đã phối hợp cộng tác để tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng và hợp tác giải quyết các trường hợp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng khi có khiếu nại. Đại điện các doanh nghiệp đã cam kết phấn đấu cung cấp hàng hóa dịch vụ  đảm bảo chất lượng  và có các hoạt động tri ân người tiêu dùng thông qua các hình thức khuyến mại và giảm giá trong tháng 3/ 2017.

 

HOCTAPBAC

Chào mừng Đại hội đảng bộ

tra cuu van ban copy

Tin tức mới nhất

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Tìm kiếm...

 

cttdt

2502201655710AMkntt1

danhbatuvan

4343434

 

 

Tin tức mới nhất (2)

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ĐẠI HỘI HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NHIỆM KỲ II

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CAM CAO PHONG TRONG LÒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction