Tin tức chuyên ngành

 

    Sè:  41 / BC-BVNTD                       Hßa B×nh ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2017

      

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  NĂM 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Bước vào năm 2017 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình gặp không ít khó khăn khách quan và chủ quan; Tuy nhiên được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, bộ Công Thương, Liên hiệp các hội KHKT tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của sở Công Thương cùng các sở ban, ngành, huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động có kết quả như sau:

I. Kết quả những hoạt động năm 2017:

 

1.     Công tác củng cố phát triển Hội và hoạt động của Chi Hội BVQLNTD huyện & Thành Phố:

1.1.         Công tác củng cố phát triển Hội :

Đến nay có144 héi viªn.Trong ®ã:

                       Héi viªn tËp thÓ lµ : 67 héi viªn.

                                 Héi viªn c¸ nh©n lµ : 77 héi viªn.

          - Ban Chấp hành: có 33 người gồm đại diện một số ban, ngành và tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, một số doanh nghiệp và đại diện các Chi hội huyện, thành phố.

          - Ban thường vụ hiện có 07 người.

          - Thường trực Hội gồm 04 người:

                          -  Chủ tịch:  Phạm Hữu Chiến

                          - Phó Chủ tịch:  - Lê Toàn Sáu

                                                    - Hoàng Đức Trường ( Kiêm nhiệm)

                          - Thư ký: Hoàng Trọng Hòa

                - Trung tâm tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng: có Giám đốc do Chủ tịch Hội kiêm nhiệm.

1.2.  Hoạt động của Chi Hội BVQLNTD huyện & Thành Phố:

Mặc dù trong điều kiện vừa mới thành lập, số hội viên ít, các đồng chí là Chi hội trưởng còn kiêm nhiệm làm Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, nhưng đã có nhiều cố gắng tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả như tư vấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan tới bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại và tố cáo của người tiêu dùng trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực hội tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ sở và tổ chức các buổi tư vấn tại các chợ vùng cao đạt kết quả tốt như Chi hội: Lạc Thủy, Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc.

2.     Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Pháp luật:

- Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, các huyện tổ chức tuyên truyền về Luật bảo vệ quyền lợi NTD và các văn bản về phòng chống hàng giả, gian lận thương mại.

Trong năm có 32 tin, bài trên báo tỉnh và TW tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Phát hành 3500 tờ rơi hướng dẫn Người tiêu dùng về quyền, nghĩa vụ của Người tiêu dùng và hướng dẫn các vấn đề liên quan tới vay tiêu dùng.

- Tổ chức 15 lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng với 850 người.

- Tổ chức tuyên truyền và tư vấn trực tiếp tại ba chợ vùng cao: Ngọc Sơn ( Lạc Sơn), Pà Cò ( Mai Châu) và Lũng Vân ( Tân Lạc) cho 1000 lượt người.

      Xây dựng và vận hành trang Website: Baovenguoitieudung.hoabinh.gov.vn để tuyên truyền pháp luật, kết nối, tư vấn, hướng dẫn NTD; Cập nhật thông tin phản hồi của NTD, của Doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng đối với mọi hoạt động của Hội.

3.     Hưởng ứng ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam ( 15/3), Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2017 và Ngày phòng chống hàng giả (29/11):

H­íng øng ngµy quyÒn ng­êi tiªu dïng Việt Nam ( 15/3 ) & Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2017. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã tham gia tích cực hoạt động theo sự phân công của tỉnh, đồng thời có văn bản gửi các Hội viên và Ban chấp hành hội theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày tiêu dùng Việt Nam với chủ đề:

” Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

Đã phát 600 tờ rơi tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng tại cuộc mít tinh ở thành phố Hòa bình và huyện Đà Bắc.

          Nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm ( 15/3 - 15/4/2017), Hội đã tổ chức khảo sát các HTX trồng rau hữu cơ Mòng, Hợp Hòa ( Lương Sơn) và HTX trồng rau sạch xã Dân Chủ (TP Hòa Bình),  HTX Quyết Chiến  ( Tân Lạc), HTX chăn nuôi gà đồi Hương Nhượng ( Lạc sơn), Trang trại cam hữu cơ Bình Thanh của Công ty TNHH giống cây trồng Phương Huyền thông qua đó quảng bá mô hình, động viên khuyến cáo các HTX mở rộng diện tích tăng cường số lượng và mở nhiều điểm bán thực phẩm an toàn phục vụ NTD trong tỉnh.  

          Tổ chức Hội thảo “ Phòng chống hàng giả Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” nhân ngày Phòng chống hàng giả Việt Nam- 29/11/2017.

4.     Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại:

Trong năm 2017 Hội đã có 38 cuộc tư vấn cho người tiêu dùng, hòa giải thành công 08 vụ do được tư vấn nên các đơn vị có tranh chấp với khách hàng đều tự giải quyết với người tiêu dùng, trong đó Chi hội Lạc thủy giải quyết thành công 02 vụ. 

5.     Hoạt động phối hợp của các ngành và đoàn thể:

Ngành Công thương:

* Hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam:

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Ngày 15/3/2017, tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Trung tâm thương mại APPLAZA, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, với tổng số người tham gia là 450 người.

- Tổ chức xe loa cổ động, panô cờ phướn tuyên truyền tại các huyện, thành phố, từ ngày 10/3 đến 15/3/2017.

- Treo băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính tại 11 huyện thành phố, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  đã tổ chức hai điểm bán hàngViệt Nam với tên gọi: “ Tự hào Hàng Việt Nam” ở xã Ngọc Sơn ( Lạc Sơn ) và xã Cao Sơn ( Đà Bắc).

* Quản lý hoạt động Bán hàng đa cấp:

- Xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp cho 03 công ty.

- Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

* Quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện:

- Tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá bán LPG trên địa bàn tỉnh đối với tổng đại lý kinh doanh LPG, đại lý kinh doanh LPG và các cơ sở kinh doanh LPG thuộc tổng đại lý kinh doanh LPG.

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh LPG cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho 50 cửa hàng xăng dầu, 90 cửa hàng gas.

*Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát của Quản lý thi trường

- Tổng số vụ kiểm tra độc lập và phối hợp kiểm tra 3.324 vụ (Tăng 7,61% so với cùng kỳ và tăng 14,62% so với kế hoạch); số vụ xử lý vi phạm hành chính 1.475 vụ (1.566 hành vi).

- Các vi phạm như sau:

+ Vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng hàng cấm: 53 hành vi vi phạm (chiếm 3,38% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý, tăng 15,21% so với cùng kỳ);

+ Vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng hàng lậu: 59 hành vi vi phạm (chiếm 3,77% tổng số hành vi vi phạm, đạt 80,82% so với cùng kỳ);

+ Vi phạm về sản xuất, buôn bán kinh doanh hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ: 21 hành vi vi phạm (chiếm 1,34% tổng số hành vi vi phạm, đạt 77,77% so với cùng kỳ);

+ Vi phạm trong lĩnh vực giá: 592 hành vi vi phạm (chiếm 37,8% tổng số hành vi vi phạm, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ),

+ Vi phạm về các điều kiện trong hoạt sản xuất, kinh doanh: 47 hành vi vi phạm (chiếm 3% tổng số hành vi vi phạm, bằng 48,95% so với cùng kỳ);

+Các hành vi vi phạm khác (hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm về  nhãn hàng hoá… ):458 hành vi vi phạm (chiếm 29,2% tổng số hành vi vi phạm, bằng 77,36% so với cùng kỳ);

+Hành vi vi phạm về ATTP: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 781/KH-SCT ngày 20/7/2016 của Sở Công Thương về việc bảo đảm ATTP ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

 Kết quả xử lý 336 hành vi vi phạm, chiếm 21,45% tổng số hành vi vi phạm, bằng 92,05% so với cùng kỳ).

Ngành Nông nghiệp:

Tổ chức được 95 hội nghị/hội thảo/lớp tập huấn cho 5.000 lượt người; đã in, phát hành 29.700 tờ rơi; 18 tin, bài trên Báo Hòa Bình; 32 chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình; 15 panô đặt tại các vùng sản xuất; Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện treo 37 băng rôn. Ngoài ra, các thông tin về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, các quy trình sản xuất an toàn nhằm đảm bảo sản xuất an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được đăng tải thường xuyên trên Website của Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục chuyên ngành.

Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Chi cục chuyên ngành, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra được tổng số 613 lượt cơ sở (bao gồm: 395 lượt cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và 220  lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản). Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

- Đối với cơ sởkinh doanh vật tư nông nghiệp: 110 cơ sở xếp loại A (tăng 50% so với năm 2016); 164 cơ sở xếp loại B và 121 cơ sở xếp loại C (giảm 6,42% so với năm 2016). Tiến hành xử phạt hành chính đối với 31 cơ sở.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản:21 cơ sở xếp loại A (tăng 47% so với năm 2016)161 cơ sở xếp loại B30cơ sở xếp loại C(giảm 38% so với năm 2016),13 cơ sở ngừng và tạm ngừng sản xuất, thu hồi 02 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ sở.

+ Việc công khai kết quả kiểm tra: Gửi thông báo kết quả kiểm trađếnphòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các cơ sở sản xuất kinh doanh để giám sát lẫn nhau; trênWebsite Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sonongnghiep.hoabinh.gov.vn).

Tiến hành lấy55 mẫu vật tư nông nghiệpbao gồm: 06 mẫu giống, 09 mẫu thuốc bảo vệ thực vật16 mẫu phân bón, 10 mẫu thức ăn chăn nuôi, 05 mẫu thức ăn thủy sản, 09 mẫu thuốc thú y )để kiểm định chất lượng. Kết quả phát hiện 12/55 mẫu vi phạm về chất lượng chiếm 21,8%bao gồm:(03 mẫu phân bón03 mẫu thủy sản01 mẫu thuốc thú y và 05 mẫu thức ăn chăn nuôi); tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 09 cơ sở có mẫu vi phạm.

Tổ chức lấy 224 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản để giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm (bao gồm: 19 mẫu gạo, 41 mẫu rau, 27 mẫu quả, 50 mẫu thịt lợn, 20 mẫu thịt gà, 20 mẫu thủy sản, 30 mẫu giò chả, 12 mẫu chè và 05 mẫu măng). Kết quả kiểm định: 18/224 mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm[4] chiếm 8,03% tăng 3,24% so với năm 2016 (18/376 chiếm 4,79%). Ngoài ra còn lấy1.797 mẫu sản phẩm nông, thủy sản vàtest nước tiểu lợnđể thực hiện test thử nhanh (kiểm tra định tính) mang tính chất sàng lọc.Tiến hành lấy 103 mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng. Kết quả phát hiện 20 mẫu vi phạm chiếm 19,41%.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tổng số được tổng số 159 cơ sở (bao gồm 138 cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản). Trong đó 132 cơ sở đạt yêu cầu, xử lý vi phạm hành chính 16 cơ sở.

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Định kỳ hàng tháng đều có chuyên mục, chuyên trang về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đồng thời thường xuyên có tin bài phản ảnh  tuyên truyền về các hoạt động của Hội, Chi hội và các ngành, các doanh nghiệp liên quan tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Các ngành, đoàn thể là thành viên:

Đã có những hoạt động thiết thực để tuyên truyền phổ biến cho cán bộ công nhân lao động & thành viên của tổ chức mình hiểu biết về quyền lợi,  nghĩa vụ của người tiêu dùng trong việc mua bán hàng hóa dịch vụ cũng như hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình. Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Hội tuyên truyền và hướng dẫn tiêu dùng cho học viên các lớp dạy nghề tại cơ sở.

Công tác khác:

   Hội đã tổ chức một hội nghị kết nối giữa vùng trồng rau và thực phẩm sạch của Huyện Đà Bắc được tổ chức phi chính phủ AV tài trợ với các Doanh nghiệp: AP plada; Siêu thị Vì Hòa Bình và Công ty cổ phần kinh doanh nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc để khuyến cáo các đơn vị kinh doanh sẽ mở chuỗi  cửa hàng tiêu thụ rau, bưởi, chè cổ thụ, cá, mật ong sạch của Đà bắc Tại Hòa Bình và các địa phương.

                  Ngành Nông nghiệp giới thiệu, kết nối 48 lượt doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia phiên chợ “Nông sản, thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp’’, chương trình bữa ăn an toàn tại Hà Nội; hội nghị xúc tiến thương mại tại tỉnh Sơn La và thành phố Hà Nội; hội nghị kết nối cung - cầu tại Hà Nội năm 2017.Tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản và thủy sản cho 120 người tham gia, trong đó có 32 doanh nghiệp của Hòa Bình và Hà Nội tham gia hội nghị.Sau hội nghị đã ký kết được 10 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp của Hòa Bình và Hà Nội trong việc liên kết và tiêu thụ sản phẩmnông lâmthủy sản.

Ngành Công thương đã kết nối giới thiệu tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Hòa Bình tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác.

                Hội đã tham gia hội thảo chủ đề “ Bảo vệ người tiêu dùng nữ” do Hội BVQLNTD Việt nam phối hợp với Hội BVQLNTD Lạng Sơn tổ chức và đóng góp những ý kiến thiết thực trong hội thảo .

                 Hội đã đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo quy chế phối hợp quản lý kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Sở Công thương soạn thảo.

          Tham gia đóng góp ý kiến về Đề án Phát triển Chăn nuôi và Đề án Phát triển sản xuất giống cây trồng, Rà Soát Quy hoạch Chăn nuôi và Rà soát Quy hoạch vùng Mía nguyên liệu do Sở Nông nghiệp & PTNT và Liên Hiệp các Hội KHKT tỉnh tổ chức.

  Tham gia Hội đồng phản biện của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh cho đề án khoa học kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Dự án phát triển chăn nuôi gà bản địa của huyện Lạc sơn.

 Tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình theo phân công trách nhiệm của Ban Thường trực.

    Tæ chøc khảo sát đối với 450 cá nhân, tổ chức NTD về mức độ hiểu biết pháp luật BVQLNTD và tình hình thực thi công tác BVQLNTD tại các địa phươngthông qua đó giúp cho người tiêu dùng hiểu biết về quyền lợi nghĩa vụ của mình và giúp cho các địa phương triển khai công tác phù hợp có hiệu quả.

   Đã tham gia đóng góp ý kiến các văn bản “ Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng” do Bộ Công Thương dự thảo, và các văn bản của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam.

         Đánh giá chung:

Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n do những nguyên nhân khách quan và chủ quan ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng có hiÖu qu¶, mÆt kh¸c góp phần giảmmột phần ¸p lùc lªn c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trong viÖc giải quyết và xử lýc¸c ®¬n vÞ kinh doanh vi ph¹m quyÒn lîi ng­êi tiêu dùng.

           Ho¹t ®éng t­ vÊn & tæ chøc tiÕp nhËn gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i  hiÖu qu¶ mang l¹i niÒm tin cho ng­êi tiªu dïng.

 Tuy nhiên hoạt động của Hội chưa thật sôi động, chưa tiếp cận được bộ phận đông đảo người tiêu dùng là nông dân … Trong triển khai nhiệm vụ có lúc có việc sự phối kết hợp còn hạn chế nên chưa tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của các ngành, các cấp ,các doanh nghiệp để hoạt động cuả Hội có kết quả tốt hơn.

II. Định hướng hoạt động năm 2018 :

1. Phương hướng:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệngười tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng nhất là nhân dân ở vùng cao, vùng sâu vùng xa.

Khảo sát và tập hợp ý kiến của người tiêu dùng để phản ảnh với cơ quan quản lý nhà nước về hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng.

Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, qua đó nâng cao vị thế của  Người tiêu dùng mà Hội là đại diện.

          Thường xuyên cập nhật và thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng biết về các loại hàng hóa, dịch vụ và tên cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

          Phối hợp với các ngành và các huyện thành phố hướng dẫn tiêu dùng , quảng bá để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm chất lượng của tỉnh nhất là về nông sản thực phẩm an toàn.

         2. Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao theo QĐ 863/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình:

- Tổ chức các hội nghị tập huấn và phæ biÕn LuËt b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan cho ng­êi tiªu dïng.

- H­íng dÉn ®µo t¹o n©ng cao nhËn thøc cho ng­êi tiªu dïng. 
T­ vÊn hç trî cho ng­êi tiªu dïng 
về lựa chọn hàng hóa nhất là vấn đề bảo hành hàng hóa.

     - Thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc tÕ, tËp hîp ý kiÕn, ph¶n ¸nh nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng.

      - Chủ động phối hợp với các ngành và các cấpthực hiện quyết định 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

3. Giải pháp:

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới, tập trung vào các Sở, ban, ngành, đoàn thể. Thành lập thêm một số Chi hội tại các Sở ngành và Trung tâm giới thiệu sản phẩm vì người tiêu dùng.

Bổ sung thay thế một số thành viên của các ngành do nghỉ chế độ, chuyển công tác … để kiện toàn Ban chấp hành đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả.

- Phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng ë c¸c huyÖn thµnh phè, së ban ngµnh theo ChØ thÞ 09/2014/CT-UBND để  c«ng t¸c b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng ngày càng được quan tâm thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

- Tæ chøc tËp huÊn cho ®èi t­îng ng­êi tiªu dïng theo kÕ ho¹ch.

- Tæ chøc tư vấn tại các chợ, Hội chợ và Trung tâm mua sắm hàng hóa, tæ chøc thu thËp ý kiÕn ng­êi tiªu dïng vÒ hàng giả, hàng kém chất lượng®Ó ph¶n ¶nh víi c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc.

 

III. Kiến nghị & Đề xuất:

          Đề nghị Sở Công thương báo cáo UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện & chỉ thị số 09/2014/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình.

          Đề nghị các huyện, thành phố khi tổ chức các Hội chợ, Lễ hội bố trí truyền thông về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại hội chợ, lễ hội để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Doanh nhân cũng như người tiêu dùng.

Đề nghị, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo LuËt b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng, quyết định 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 & chỉ thị số 09/2014/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình; Tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng mở rộng và hiệu quả./.

N¬i nhËn:                                                                         TM.BAN THƯỜNG VỤ

UBND tỉnh;                                                                                     CHỦ TỊCH

- Ban Dân vận TU;                                                                      

- Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;                                                                    

 - Sở: Nội vụ, Công thương;

- Liên Hiệp các hội KHKT tỉnh;

- L­u VP.( i.08)                                                                

                                                                                       Phạm Hữu Chiến

Tin mới

Tin cũ hơn

Viết bởi Super User